Miljøkonsekvensvurdering for vandindvinding

Miljøkonsekvensvurdering for vandindvinding

Som underleverandører til WSP udfører WatsonC den grundvandsmodellering, som skal lægge til grund for en miljøkonsekvensvurdering af alle Aarhus Vands kildepladser. I forbindelse med udvidelse og fornyelse af indvindingstilladelserne til Aarhus Vands kildepladser blev...
Hydrologisk vurdering i Odense Ådal

Hydrologisk vurdering i Odense Ådal

I forbindelse med etableringen af gasrørledningen Baltic Pipe, der skal forbinde de norske gasfelter med det polske transmisionsnet via Danmark, er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som har været i offentlig høring. På Fyn skal rørføringen passere...