Aarhus Vand

Som underleverandører til WSP udfører WatsonC den grundvandsmodellering, som skal lægge til grund for en miljøkonsekvensvurdering af alle Aarhus Vands kildepladser. I forbindelse med udvidelse og fornyelse af indvindingstilladelserne til Aarhus Vands kildepladser blev udarbejdelsen af miljøkonsekvensvurderingen (VVM) udbudt og vi blev meget taknemmelige, da WSP inviterede os ind som underleverandører. WatsonC bidrager til samarbejdet med mange års erfaring med grundvandsmodeller og vi har en særlig passion for anvendelsen af modeller til at beskrive interaktionen med mellem grundvand og overfladevand.