Miljøkonsekvensvurdering for vandindvinding

Miljøkonsekvensvurdering for vandindvinding

Som underleverandører til WSP udfører WatsonC den grundvandsmodellering, som skal lægge til grund for en miljøkonsekvensvurdering af alle Aarhus Vands kildepladser. I forbindelse med udvidelse og fornyelse af indvindingstilladelserne til Aarhus Vands kildepladser blev...