Hydrologisk forundersøgelse i Naturnationalpark Læsø Klitplantage

2. feb 2023

Naturstyrelsen Vestjylland
2022

Denne hydrologiske forundersøgelse, har til formål at
belyse mulighederne for etablering af naturlig hydrologi i Naturnationalpark Læsø Klitplantage i Læsø
Kommune. Forundersøgelsen omfatter en gennemgang af indsamlet data og udført feltarbejde,
skitsering af projektforslag samt en væsentlighedsvurdering.