Kalundborg Forsyning

Etablering og drift af IoT stationer til måling vandstand, ilt, sanilitet og temperatur i Øvre og Nedre Halleby Å, samt i Tissø