Flowmåling i vandløb

Flowmåling i vandløb kan give den nødvendige information til at opnå tilladelse til vandindvinding, afledning af vand eller til diverse anlægsprojekter med risiko og påvirkning af den naturlige afstrømning i et opland. De små vandløb er ofte de mest udsatte og samtidig dem med mindst tilgængelig viden om vandføringen.

Vi har specialiseret os i udpegning af egnede lokaliteter og løsninger på flowmåling i disse tilfælde. Nogle gange kan der måles direkte i vandløbets naturlig tværsnit. Andre gange kan forholdene gøre det nødvendigt at indsnævre tværsnittet og fokusere strømningen lokalt ved målestationen uden at skabe en spærring.