Planlagte kurser, webinarer m.m.

Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

Webinar – Calypso Desktop

8. maj @ 11:00 - 11:30

Tilmeld dig her

Calypso Desktop modtager, præsenterer og analyserer online data og leverer bearbejdede data præcist der, hvor I ønsker dem. Data indhentes fra adskillige kilder og stilles til rådighed for alle brugere af Calypso Desktop.

Calypso Desktop er den lette adgang til: 

  • Geologi, pejle- og kemidata for en kildeplads
  • Vandstandsdata i grundvand, vandløb, bassiner og havet
  • Visning og deling af data fra online stationer
  • Nedbørsdata

Du kan sammensætte et dashboard med præcis de kortelementer, tidsserier og geologiske profiler, som du finder nyttige, og gemme det til videre brug. Som noget nyt kan et gemt dashboard åbnes i en simpel webapplikation, som kan deles med fx vandværker, samarbejdspartnere, mv. Læs mere her: Forside – Calypso by WatsonC 

Tilmeld dig dette webinar, hvis du vil høre mere. Vi viser en demo af applikationen, fortæller hvordan du kommer i gang, og hvordan du kan dele data. 

 

Funktioner

Sammenstilling af data:

Calypso Desktop gør det muligt nemt at sammenligne data fra mange datakilder, herunder de offentlig tilgængelige data fra GEUS, Miljøportalen og DMI, samt vores IoT-stationer. Al data bliver vist på den samme måde, så de kan skabe mest mulig værdi for jer.

Geologiske profiler:

Med Calypso kan I få vist geologiske profiler baseret på FOHM modellen eller lokale geologiske modeller. Herudover kan I få vist Jupiter boringer og lagflader som potentialekort. Det skaber et nemt overblik over geologi, vandstandsforhold og grundvandskemi.

Grundvandskemisk overblik:

Få et hurtigt overblik over grundvandskemien i Danmark, herunder pesticidfund og pesticider over grænseværdien for grund- og drikkevand, men dyk også ned i pesticidanalyser for de enkelte boringer.

Yderlige funktioner:
  • Sidestilling af data relateret til vand
  • Data fra Jupiter, pesticider og online stationer samlet ét sted
  • Specialdesign af netop den eller de grafer, som I har brug for
  • Optegning af geologiske profiler med visning af målt vandkemi
  • Del jeres dashboard med hele verden!
  • Download data til eget program

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål: Kontakt – WatsonC.

Læs mere om vores webinar om Calypso Pejling og Calypso Field her.