Frederikshavn Vand

Vurdering af potentiale for etablering af ny kildeplads ved Depotområde Brinkhus syd for Tolne, herunder etablering af 4 undersøgelsesboringer i området. WatsonC varetager udarbejdelse af udbudsmateriale, tilsynsarbejde ved boringsetablering, samt vurdering af prøvepumpningsresultater og vandkemiske forhold.