Hjørring Vandselskab

WatsonC hjælper Hjørring Vandselskab A/S med dokumentation og ansøgning om fornyede indvindingstilladelser for alle deres eksisterende kildepladser. Derudover ses der på mulighederne for at udvide og/eller etablere nye kildepladser til fremtidssikring af vandforsyningen.