Temperaturkortlægning – deltagelse i forskningsprojekt

29. dec 2017

Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
2017 - 2020

WatsonC deltager i forskningsprojektet “Kortlægning, genopretning og forvaltning af grundvands-fødte moser og kildevæld”, ved Aarhus Universitet. Vores opgave er, sammen med NIRAS A/S, at kortlægge overfladetemperaturen i udvalgte områder i Himmerlandske Ådale. Under  de rigtige forhold kan temperaturen bruges som indikator for udstrømning af grundvand. Temperaturen måles med droner fra en højde på 75-100 m. Vi leder efter meget små temperaturforskelle og er afhængige af de helt rigtige vejrforhold. De optimale forhold for flyvningerne er skygge/nat, svag vind, lav luftfugtighed og temperaturer omkring frysepunktet. Vi har tidligere,- i NIRAS-regi, haft succes med detaljeret kortlægning af udstrømmende grundvand i en midt/vestjysk mose. Projektet løber over 4 år, men størstedelen af temperaturkortlægningen skal finde sted i 2017/2018.
http://projects.au.dk/da/can/aadalsforvaltning/