Online vandstandsmålinger i vandløb i Sønderborg Kommune

21. aug 2020

Sønderborg Kommune
2019 -

I Sønderborg Kommune har WatsonC etableret 6 vandstandsmålere i Gråsten, samt 2 målere ved Kær Vig nord for Sønderborg. Vandstandsmålerne moniterer vandstand i Flensborg Fjord, søer og vandløb. Via målingerne får Sønderborg Kommune kortlagt de hydrauliske begrænsninger, der er i systemer, som både er påvirket af stormflod og regnvand. Sammen med data fra WatsonC’s loggere indlejres data direkte fra DMI nedbørsmålere, samt vandstandsdata fra Kystdirektoratets vandstandsmålere. Sønderborg Kommune og alle andre interesserede har mulighed for at se data direkte på https://calypso.watsonc.dk, men også på en skræddersyet projektside, hvor der hurtigt kan dannes et overblik.

link til projektside