Overvågning af natur og vandløb ved Depot Brinkhus

8. nov 2019

Frederikshavn Vand A/S
2019 - 2026

Frederikshavn Vand A/S er i dialog med Hjørring kommune om at etablere en ny kildeplads på det 100 hektar store Depotområde Brinkhus, som forsyningen har erhvervet fra Forsvaret. Området en vigtig del at et stort naturområde, som indgår i Tolne Naturpark. Derfor er det vigtigt at monitere naturens tilstand, afstrømning i vandløb og grundvandsspejl, så en kommende vandindvinding kan ske med størst muligt hensyn til naturen. 

WatsonC har for Frederikshavn Vand bl.a. installeret to akustiske dopplere, som skal måle vandføringen i Skårup Møllebæk i de kommende år. Stationerne er placeret opstrøms og nedstrøms for det nye kildepladsområde, og skal give en helt ny indsigt i påvirkning af vandløb, som følge af den kommende vandindvinding. Du kan følge med i projektet ved at klikke HER. Målingerne bliver opdateret flere gange dagligt.