Retentionskortlægning ved Glenstrup Sø

20. aug 2020

Mariagerfjord Kommune
2019 - 2020

Projektet omhandler modellering af nitratudvaskningen til Glenstrup Sø med henblik på at kortlægge de arealer, som henholdsvis er sårbare og robuste over for nitratudvaskning (Retentionskortlægning).

Glenstrup Sø – projektet er et tillæg til et større projekt ”Naturen – en rentabel del af landbruget” som er støttet af Willum-Velux fonden og laves i samarbejde med Mariagerfjord Kommune, Naturstyrelsen Himmerland, Agri Nord, Velas og Nordic Beef. Projektets overordnede vision er: ”At finde sammenhængende løsninger på at gøre pleje af naturen til en attraktiv og økonomisk rentabel driftsform og at afprøve disse løsninger i et skalerbart demonstrationsprojekt”.  

Gennem WatsonC’s retentionskortlægning får Mariagerfjord Kommune og aktørerne i området et prioriteringsværktøj, der giver mulighed for at udvikle natur på de arealer, som er mest sårbare over for nitratudvaskning og mulighed for at effektivisere driften på de arealer, som er mest robuste over for nitratudvaskning. Der skabes på den måde rammer for en mere målrettet forvaltning af naturinteresser på de sårbare arealer og en mere rentabel produktion på de resterende arealer.