Retentionskortlægning ved Glenstrup Sø

Retentionskortlægning ved Glenstrup Sø

Projektet omhandler modellering af nitratudvaskningen til Glenstrup Sø med henblik på at kortlægge de arealer, som henholdsvis er sårbare og robuste over for nitratudvaskning (Retentionskortlægning). Glenstrup Sø – projektet er et tillæg til et større projekt ”Naturen...