Teknisk-hydrologisk forundersøgelse af vådområdeprojekt ved Skavn Enge

23. nov 2020

Sweco
2020

Skive Kommune og Limfjordssekretariat ønsker at forbedre vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstofbelastningen til Limfjorden. Dette gøres blandt andet ved at etablere vådområder indenfor oplandet til Limfjorden.

WatsonC har leveret den teknisk-hydrologiske forundersøgelse til et vådområdeprojekt ved Skavn Enge i Skive Kommune. Her undersøges potentialet og konsekvenserne ved etablering af et vådområde.