Kortlægning af nitrat og fosfor afstrømning via dræn

25. jan 2019

Asdal Hovedgaard
2018 - 2021

Nitrat- og fosforafstrømning kortlægges ved Asdal Hovedgaard og Gårestrup Vestergård. WatsonC måler vandafstrømning, samt nitrat og fosfor koncentrationer tre gange årligt i foreløbig tre år. I samlebrønde med flere indløb screenes alle indløb med nitratstrips for at lokalisere eventuelle kilder. Der måles i 20 punkter og dermed er ca. 70 % af landbrugsarealerne på de to ejendomme kortlagt. De detaljerede målinger giver indblik i eventuelle kilder og kan dermed anvendes i målrettede indsatser. Arbejdet skal bidrage til at estimere den samlede udledning af næringsstoffer, som på sigt forhåbentlig kan danne grundlag for en fremtidig regulering og certificering.