Teknisk-hydrologisk forundersøgelse af vådområdeprojekt ved Stensbækken

23. nov 2020

Vesthimmerlands Kommune og Limfjordssekretariatet
2020 - 2021

Vesthimmerlands Kommune og Limfjordssekretariat ønsker at forbedre vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstofbelastningen til Limfjorden. Dette gøres blandt andet ved at etablere vådområder indenfor oplandet til Limfjorden.

WatsonC har udarbejdet den teknisk-hydrologiske forundersøgelse af et vådområdeprojekt ved Stensbækken i Vesthimmerlands Kommune. Her undersøges potentialet og konsekvenserne ved etablering af et vådområde.