Risikovurderinger for Region Nordjylland

9. nov 2020

Region Nordjylland
2020

Efterbehandlingen af råstofgrave efter endt råstofindvinding involverer ofte deponering af store mængder overskudsjord. Men tilladelse til jorddeponi i råstofgrave kræver dispensation fra jordforureningslovens §52 om tilførsel af jord. Derfor skal der udarbejdes en risikovurdering i forhold til eksisterende grundvands- og overfladevandsinteresser.  I foråret 2020 foretog WatsonC sammen med Region Nordjylland tre af disse risikovurderinger ved råstofgravene: Blære Råstofgrav, Bjørumslet Råstofgrav og Svenstrup Gårde Råstofgrav i Vesthimmerland Kommune.