Risikovurderinger for Region Nordjylland

Risikovurderinger for Region Nordjylland

Efterbehandlingen af råstofgrave efter endt råstofindvinding involverer ofte deponering af store mængder overskudsjord. Men tilladelse til jorddeponi i råstofgrave kræver dispensation fra jordforureningslovens §52 om tilførsel af jord. Derfor skal der udarbejdes en...