Sofiendal Enge – etablering af overvågningsboringer

8. nov 2019

Aalborg Kommune
2019 - 2026

I forbindelse med etableringen af regnvandsbassinerne i klimaparken ved Sofiendal Enge igangsættes et overvågningsprogram, hvor udviklingen af vandstand og strømningsforhold overvåges efter ibrugtagning af bassinerne og foreløbigt 5 år frem. Der etableres 2 nye moniteringsboringer ved regnvandsbassinerne og derudover overvåges der også i 2 eksisterende moniteringsboringer på Drastrup Kildeplads. Formålet med programmet er at dokumentere, at regnvandsbassiner ikke udgør en trussel for grundvandskvaliteten ved Drastrup Kildeplads.