Aalborg Vand A/S

Historisk set har området ved Vandteknisk Museum på Sønderbro udgjort hjertet af Aalborgs vandforsyning. Men siden indvindingen i området blev indstillet i 2003, har en permanent grundvandssænkning fundet sted for at friholde kældre fra det naturligt højtstående grundvand. Aalborg Vand A/S har ønsket en vurdering af konsekvenserne af en hel eller delvis lukning af grundvandssænkningen. WatsonC indsamler data og laver modelleringen af konsekvenserne. Grundvandsstanden overvåges i forskellige pejleboringer mens enkelte pumper på skift slukkes kortvarigt. De data som frembringes fra disse forsøg med kortvarige driftsstop anvendes til modellering af konsekvenserne.