Afgangsprojekt ved Aalborg Universitet

Vi er medvejledere på et afgangsprojekt på Aalborg Universitet, som omhandler prognosebaseret vandindvinding og metoder til vurdering af vandføringspåvirkningers betydning for den økologiske tilstand i vandløb.