Prognosebaseret indvinding og modeller for vandløbspåvirkning

5. jan 2018

Afgangsprojekt ved Aalborg Universitet
2017 - 2018

Vi er medvejledere på et afgangsprojekt på Aalborg Universitet, som omhandler prognosebaseret vandindvinding og metoder til vurdering af vandføringspåvirkningers betydning for den økologiske tilstand i vandløb.