Vandstandsovervågning i rigkær ved Brabrand Sø

25. jan 2019

Aarhus Kommune
2017 -

Der moniteres ved Brabrand Sø for at kunne fastholde og udvide arealerne med rigkær ift. Natura2000 området Brabrand Sø med omgivelser. Det undersøges, om den grundvandsafhængige naturtype rigkær påvirkes af hhv. oversvømmelser og vandindvinding i området. Derfor indsamles viden om de hydrologiske forhold gennem et moniterings-program, hvor der benyttes både Sigfox- og GSM-baserede datatransmittere, som løbende sender data om vandstandsforholdene online (se calypso.watsonc.dk). Udover vandstand kortlægges overfladegeologien og kalkindholdet i jorden, som også har stor betydning for udbredelsen af rigkærarter.