Hvad er CALYPSO Pejling?

Som storforbrugere af historiske pejledata har det generet os, at Jupiter kun indeholder en del af alle de grundvandspejlinger, der er foretaget i Danmark. Alt for mange af de lovpligtige pejlinger finder aldrig vej fra vandværkerne via kommunerne til Jupiter, ligesom mange af de pejlinger, som vandværker og forsyninger foretager, som en del af deres egenkontrol heller ikke finder vej. Historisk set har det kun været kommuner, der har haft adgangen til at indberette pejlinger. Der har været en misforstået opfattelse af, at en kommunal godkendelse var nødvendig. ​

Med CALYPSO Pejling har vi fjernet alle forhindringer for at alle kan indberette pejlinger direkte til Jupiter på en let og smidig måde. Med CALYPSO Pejling direkte på telefonen kan du i felten indtaste din pejling og samtidig se hvordan denne ligger i forhold til de forrige pejlinger. Dagligt sendes data til Jupiter. Ændrer du pejlinger på et senere tidspunkt opdateres pejlingen også i Jupiter​.

Pejlepunktkote og beskrivelse hentes direkte fra Jupiter og du kan oprette et nyt sæt. Dette sikre at du pejler til det rigtige punkt og dermed elimineres en fejlkilde​.

Du kan fotodokumentere boringen, omgivelserne, pejlepunktet mm som helt sikkert vil hjælpe dig eller din kollega på det næste besøg .

Den kan ikke være lettere at sikre at værdifulde data bliver lagret og gjort tilgængelige for eftertiden.​

Se yderligere dokumentation her – link til Introduktion | Calypso (watsonc.dk) 

Kontakt os: ​

Mathias Buus Lanng – WatsonC

Jacob Birk Jensen – WatsonC

Kristian Stokbro Thomsen – WatsonC

Ole Munch Johansen – WatsonC