Monitering af grundvandsafhængig natur

13. mar 2022

Aarhus Vand
2020 -

I forbindelse med den miljøvurdering, der skal ligge til grund for fornyelse af Aarhus Vands samlede indvindingstilladelser, er der etableret en overvågning af potentialeforhold på udvalgte naturlokaliteter. Der er tale om lokaliteter, hvor naturen har særlig høj værdi og hvor der er ekstra fokus på den mulige påvirkning af vandindvinding i området. Der er i alt etableret vandstandsovervågning på 11 lokaliteter. På det fleste af disse er der etableret et kort og et dybt pejlerør så man både kan følge vandspejlet og gradientforhold, som siger noget om udstrømningen af grundvand.