Monitering af grundvandsdannelse under Skov

13. mar 2022

Aalborg Vand A/S
2020

I samarbejde med Aalborg Vand A/S har Watson C etableret et hydrologisk skovlaboratorium nær Lundby Krat, hvor der løbende indsamles hydrologiske data i en nyplantet skov under opvækst. Målingerne skal bruges til at opstille en vandbalance i skoven og undersøge, hvordan grundvandsdannelse eventuelt påvirkes af skovvæksten.  

De hydrologiske data, der indsamles, omfatter: nedbør, nedbørsgennemfald igennem trækroner, jordfugtighed, global indstråling, temperatur og vindhastighed. Ud fra denne omfattende dataindsamling, geofysisk kortlægning (DUAL-EM foretaget af Aarhus Universitet) og hydrologisk modellering håber vi på, at kunne blive klogere på grundvandsdannelsen i skove.  

Det er afslutningsvist projektets mål at kunne levere et sæt af retningslinjer eller udarbejde en vejledning til optimering af skovrejsningsprojekter (eks. i forhold til skovsammensætning, klima, terræn og jordtyper).