Hellerød Kær – Hydrologisk forundersøgelse og detailprojekt

6. dec 2017

Struer Kommune
2017 - 2018

Projektet er en hydrologisk forundersøgelse og et detailprojekt for Hellerød Kær, hvor naturtyperne Rigkær og Kildevæld forekommer. Området er enestående for Struer Kommune. Projektet skal undersøge hvorfor dele af kæret er velfungerende med høj naturkvalitet, mens andre områder rummer mere triviel våd natur. Projektet skal også foreslå og skitsere tiltag til forbedring af de hydrologiske forhold. Projektet er finansieret af EU via ”Rigkilde-LIFE” projektet og ledes af Struer Kommune. Projektet løses som et samarbejde mellem NIRAS og WatsonC