Indvindingsstrategi Nørresundby

13. aug 2018

Aalborg Forsyning, Nr Uttrup Vandværk, Lindholm Vandværk
2018

Det grundvand som indvindes til drikkevand i Nørresundbyområdet dannes på et relativt afgrænset område. Der sker en kraftig udvikling af boligområder og en 3. Limfjordsforbindelse er på tegnebrættet indenfor det nuværende indvindingsområde. Grundvandsressourcen er derfor under pres.
I projektet lægges en fremtidsstrategi for indvinding af drikkevand i Nørresundbyområdet. I projektet kortlægges den nuværende ressources størrelse, vandværkernes kapacitet på de nuværende kildepladser vurderes, og prognosen for indvinding i fremtiden fastlægges. Efterfølgende gennemregnes en række scenarier for den fremtidige indvindingsstrategi, hvor behovet for nye boringer og ændret fordeling af indvindingen vurderes.