Fornyelse og udvidelse af indvindingstilladelser

6. dec 2017

Frederikshavn Vand A/S
2017 -

Frederikshavn Vand indvinder primært vand i Skagen Klitplantage og på kildepladserne ved Tolne, Åsted og Sæby. Prognoserne forudsiger et øget behov for indvinding og samtidig er enkelte kildepladser udfordret af dårlig vandkvalitet. Samlet set giver det en behov for udvidelse af indvindingskapacitet og indvindingstilladelser. I samarbejde med NIRAS hjælper WatsonC Frederikshavn Vand med planlægning af den fremtidige indvindingsstruktur, samt udarbejdelse af dokumentation for, og vurdering af påvirkning af vandløb og natur som følge af vandindvinding.