Indvindingsstrategi for V.S.K

8. nov 2019

V.S.K. (Vandforsyningen på Sejlflodkanten)
2019

Der lægges en fremtidsstrategi for indvindingen af drikkevand i V.S.K’s forsyningsområde i samarbejde og dialog med myndigheden. Der laves først og fremmest en fremskrivning af indvindingsbehovet i 2025 og 2040 ud fra befolkningsprognoser, som sammenholdes med vandforsyningens langsigtede indvindingskapacitet på de nuværende kildepladser. Der udarbejdes efterfølgende en strategi for dækningen af en eventuel manglende indvindingskapacitet, hvor der blandt andet udarbejdes et mulighedskort og forskellige placeringer af nye boringer vurderes. Sideløbende udarbejdes et overvågningsprogram til V.S.K’s egenkontrol af drikkevandskvaliteten i området.