Kvalitetssikring af IOT-tidsserier

Kvalitetssikring af IOT-tidsserier

Vi har en række procedurer, som detekterer fejl og anormaliteter og giver notifikationer. Nogle fejl kan korrigeres automatisk, men ofte kræver det kendskab til installationen og lokaliteten at afgøre om noget er fejlbehæftet eller bare en atypisk hændelse for...
ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering

I WatsonC har i indført et kvalitetsledelsessystem, ISO 9001, som dækker alt der har at gøre med vores IoT og digitale del af forretningen. Formålet med systemet er at sikre kvaliteten og værdien af vores digitale ydelser samt løbende at kunne optimere de processer,...