Jordfugtighed

Jordfugtighed

Kendskab til jordens vandindhold i den umættede zone kan give viden om vandbalanceforhold, afstrømningsforhold, udvaskning af stoffer, vandingsbehov m.m. Vi anvender jordspyd, med målinger af jodfugtighed i flere niveauer i et konkret projekt hvor grundvandsdannelsen...
Iltmåling

Iltmåling

Iltmåling i overfladevand kan dokumentere om forholdende er ok for fisk og smådyr. Iltmålinger anvendes ofte i vandløb, søer og bassiners som modtager udledninger af potentielt iltfattigt vand. Udledningerne kan komme fra regnvandsbassiner, dambrug, industri m.m....
Nitratsensor, optisk

Nitratsensor, optisk

Nitratsensoren fra hydrometrics er en optisk nitratsensor. Sensoren udsender ultraviolet lys og måler på to forskellige bølgelængder der reflekteres. Sensorens nøjagtighed er bedst ved et lavt indhold af opløst organisk stof.
Nitratmåling i overfladevand

Nitratmåling i overfladevand

Måling af nitrat med optisk nitratsensor. Sensoren er udviklet af New Zealandske Hydrometrics med formål at levere en moderne og præcis optisk sensor til en tilgængelig pris. Sensoren er udstyret med en pumpe der renser det optiske glas ved spuling.

Jordfugtighed

Vi benytter en jordfugtighedsmåler af typen xxx til måling af jordens vandindhold i flere niveauer