Pulsar Farsight hastighedsskanner

Pulsar Farsight hastighedsskanner

Hastighedsmåleren bruger radar teknologi til at skanne overfladen i en sektion af vandløbet op til 3 m bredde. Den kan placeres i op til 15 meters højde over vandløbet og måler hastigheder mellem 0,2 og 6 m/s. Se flere detaljer på producentens hjemmeside: FarSight |...
Flowmåling i større vandløb

Flowmåling i større vandløb

I større vandløb kræves ofte mere af det udstyr som anvendes. Vi tilpasser løsningen til de forhold der er og kommer med en anbefaling til hvilket udstyr der er det bedste til opgaven. Dopplere er placeret under vandoverfladen og de avancerede dopplere kan måle...
Flowmåling i vandløb

Flowmåling i vandløb

Flowmåling i vandløb kan give den nødvendige information til at opnå tilladelse til vandindvinding, afledning af vand eller til diverse anlægsprojekter med risiko og påvirkning af den naturlige afstrømning i et opland. De små vandløb er ofte de mest udsatte og...
Datatransmision ADU-500

Datatransmision ADU-500

ADU-500 fra en 4g, baseret GSM sendeenhed, som afskiller sig ved at have stor lagerkapacitet og tovejs-kommunikation. Sammenlignet med NB-IOT og Sigfox kan GMS-enheden overføre langt større datamængder i hver afsendelse.
Datatransmision Aerinos ADS-300

Datatransmision Aerinos ADS-300

Aerinos ADS-300 er en NB-IOT sende-enhed som leverer data via MQTT protokol. Enheden tillader tovejskommunikation så sample- og sende frekvens let kan ændres uden at besøge lokaliteten.