• Calypso
  • Calypso @ Field
Flowmåling i vandløb

Flowmåling i vandløb

Flowmåling i vandløb kan give den nødvendige information til at opnå tilladelse til vandindvinding, afledning af vand eller til diverse anlægsprojekter med risiko og påvirkning af den naturlige afstrømning i et opland. De små vandløb er ofte de mest udsatte og...
Datatransmision ADU-500

Datatransmision ADU-500

ADU-500 fra en 4g, baseret GSM sendeenhed, som afskiller sig ved at have stor lagerkapacitet og tovejs-kommunikation. Sammenlignet med NB-IOT og Sigfox kan GMS-enheden overføre langt større datamængder i hver afsendelse.
Datatransmision Aerinos ADS-300

Datatransmision Aerinos ADS-300

Aerinos ADS-300 er en NB-IOT sende-enhed som leverer data via MQTT protokol. Enheden tillader tovejskommunikation så sample- og sende frekvens let kan ændres uden at besøge lokaliteten.
MF-pro håndholdt doppler flowmåling i små vandløb, rør og kanaler

MF-pro håndholdt doppler flowmåling i små vandløb, rør og kanaler

OTT MF-pro er en elektromagnetisk doppler til punktmåling af strømningshastigheder i vandløb, kanaler, rør m.m. Flowmåleren er meget alsidig og kan måle ved selv meget lave vanddybder. Den elektromagnetiske doppler kan måle på alt fra beskidt til helt rent vand uden...
Streampro ADCP til flowmåling i større vandløb

Streampro ADCP til flowmåling i større vandløb

Vi anvender en Streampro ADCP fre Teledyne til vandføringsmåling i vandløb, som typisk er større end 3 m og dybere end 1m. Båden trækkes over vandløbet 5 -10 gange for en robust og meget præcis opmåling af hastighedsfordeling, dybde og vandføring i tværsnittet....