Vandstand i vandløb

Vandstand i vandløb

Vandstandsmålinger i vandløb er relevante for mange kommune og forsyninger. Målingerne bruges i forbindelse med vurdering af udledninger, samt grøde og andre regulativmæssige forhold, og har ofte mange lodsejeres interesse. Vi anvender oftest trykdransducere placeret...
Vandstand i søer

Vandstand i søer

Vandstanden i søer kan afspejle såvel grundvandsforhold som afstrømningsforhold i tilknyttede vandløbssystemer. Vandstandsmåling i naturlige søer kan kræve lidt ekstra forarbejde og kendskab til området. Ofte kan udfordringer være relateret til store udsving i...
Datatransmision ADU-500

Datatransmision ADU-500

ADU-500 fra en 4g, baseret GSM sendeenhed, som afskiller sig ved at have stor lagerkapacitet og tovejs-kommunikation. Sammenlignet med NB-IOT og Sigfox kan GMS-enheden overføre langt større datamængder i hver afsendelse.
Datatransmision Aerinos ADS-300

Datatransmision Aerinos ADS-300

Aerinos ADS-300 er en NB-IOT sende-enhed som leverer data via MQTT protokol. Enheden tillader tovejskommunikation så sample- og sende frekvens let kan ændres uden at besøge lokaliteten.
Vandstand i grundvandsboringer

Vandstand i grundvandsboringer

Vandstandsmålinger i grundvandsboringer er en kerneydelse i vores IOT-forretning. Vores faglighed på grundvandsområdet kombineret med en mangeårig erfaring med monitering af grundvand gør, at vi ved præcis hvad det kræver at få gode værdiskabende data hjem. Vi...