Pulsar Farsight hastighedsskanner

Pulsar Farsight hastighedsskanner

Hastighedsmåleren bruger radar teknologi til at skanne overfladen i en sektion af vandløbet op til 3 m bredde. Den kan placeres i op til 15 meters højde over vandløbet og måler hastigheder mellem 0,2 og 6 m/s. Se flere detaljer på producentens hjemmeside: FarSight |...
Flowmåling i større vandløb

Flowmåling i større vandløb

I større vandløb kræves ofte mere af det udstyr som anvendes. Vi tilpasser løsningen til de forhold der er og kommer med en anbefaling til hvilket udstyr der er det bedste til opgaven. Dopplere er placeret under vandoverfladen og de avancerede dopplere kan måle...
Håndtering af udstyr, kontrolmåling og tilsyn

Håndtering af udstyr, kontrolmåling og tilsyn

I Field kan du let skifte udstyr på en lokalitet, udføre kontrolmålinger og indtaste tilsynsnoter, samt uploade billeder. Når en kontrolmåling indtastes ses målingen på grafen med det samme og du kan kontrollere, at sensoren viser korrekt. Appen giver mulighed for at...
Kortfunktion og søgning

Kortfunktion og søgning

I CALYPSO@FIELD vises alle de IOT-sensorer som du har adgang til. Det kan både være sensorer ejet at din organisation eller sensorer fra andre organisationer, som du har fået rettighed til at se. Kortfunktionen giver dig et overblik og placeringen af dine sensorer og...
Kvalitetssikring af IOT-tidsserier

Kvalitetssikring af IOT-tidsserier

Vi har en række procedurer, som detekterer fejl og anormaliteter og giver notifikationer. Nogle fejl kan korrigeres automatisk, men ofte kræver det kendskab til installationen og lokaliteten at afgøre om noget er fejlbehæftet eller bare en atypisk hændelse for...