• Calypso
  • Calypso @ Field
Håndtering af udstyr, kontrolmåling og tilsyn

Håndtering af udstyr, kontrolmåling og tilsyn

I Field kan du let skifte udstyr på en lokalitet, udføre kontrolmålinger og indtaste tilsynsnoter, samt uploade billeder. Når en kontrolmåling indtastes ses målingen på grafen med det samme og du kan kontrollere, at sensoren viser korrekt. Appen giver mulighed for at...
Kortfunktion og søgning

Kortfunktion og søgning

I CALYPSO@FIELD vises alle de IOT-sensorer som du har adgang til. Det kan både være sensorer ejet at din organisation eller sensorer fra andre organisationer, som du har fået rettighed til at se. Kortfunktionen giver dig et overblik og placeringen af dine sensorer og...
Kvalitetssikring af IOT-tidsserier

Kvalitetssikring af IOT-tidsserier

Vi har en række procedurer, som detekterer fejl og anormaliteter og giver notifikationer. Nogle fejl kan korrigeres automatisk, men ofte kræver det kendskab til installationen og lokaliteten at afgøre om noget er fejlbehæftet eller bare en atypisk hændelse for...
ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering

I WatsonC har i indført et kvalitetsledelsessystem, ISO 9001, som dækker alt der har at gøre med vores IoT og digitale del af forretningen. Formålet med systemet er at sikre kvaliteten og værdien af vores digitale ydelser samt løbende at kunne optimere de processer,...
Grafvisning

Grafvisning

Grafvisningen i FIELD giver lynhurtig load af data takket være dynamisk load og intelligent prioritering af de datapunkter, som er vigtigst for at vise grafen korrekt. I takt med at data kommer ind i systemet bliver deres betydning for optegning af kurven beregnet....