Afvanding af Brune Banke, Skagen

Afvanding af Brune Banke, Skagen

I forbindelse med et afvandingsprojekt ved Brune Banke i Skagen By har EnviDan bedt WatsonC undersøge effekten af den påtænkte dræning i området, hvor grundvandet generelt er beliggende terrænnært, ca. 0,6-1,0 m under terræn. EnviDan har for Frederikshavn forsyning...