CALYPSO som IoT platform

Anni Østergaard Arrangementer, Webinarer

For dig der vil anvende IoT-teknologi til online-monitering af eksempelvis vandstanden i vandløb, grundvandsboringer eller pejlerør og gerne vil have overblik og let adgang til de indsamlede data