Faglig julestue 9. december 2021

Faglig julestue hos WatsonC (hent som PDF) Grundvandkemi og brug af online måleenheder, krydret med CALYSPO tilsat gløgg og æbleskiver Hos WatsonC vil vi gerne dele viden – så efter et Corona overspringsår vil vi traditionen tro vil vi gerne invitere til faglig...

CALYPSO og hydrogeologiske vurderinger

For dig, der gerne hurtigt vil have overblik over de geologiske og hydrologiske forhold i et område. Det demonstreres, hvordan CALYPSO kan anvendes til at lave geologiske snit, samstilling af data og let kan bruges til at foretage hydrogeologiske vurderinger.  CALYPSO...

CALYPSO som IoT platform

For dig der vil anvende IoT-teknologi til online-monitering af eksempelvis vandstanden i vandløb, grundvandsboringer eller pejlerør og gerne vil have overblik og let adgang til de indsamlede data Webinaret er for dig, der gerne løbende vil indsamle online...

Kom i gang med CALYPSO

For dig der gerne vil igang med CALYPSO og som ønsker en lettere adgang til JUPITER-data Vores introduktionswebinar giver en gennemgang af de vigtigste features i CALYPSO Free, såsom kortvisning og grafvisning. Her vises, hvordan du let kan få overblik over hele...