Faglig julestue 9. december 2021

Ole Munch Johansen Arrangementer

Faglig julestue hos WatsonC (hent som PDF) Grundvandkemi og brug af online måleenheder, krydret med CALYSPO tilsat gløgg og æbleskiver Hos WatsonC vil vi gerne dele viden –

CALYPSO som IoT platform

Anni Østergaard Arrangementer, Webinarer

For dig der vil anvende IoT-teknologi til online-monitering af eksempelvis vandstanden i vandløb, grundvandsboringer eller pejlerør og gerne vil have overblik og let adgang til de indsamlede data