Indvindingsstrategi for Randers Nord

Indvindingsstrategi for Randers Nord

I den nordlige del af Randers Kommune har 19 mindre vandværker indgået et vandsamarbejde, hvor der fremadrettet skal samarbejdes omkring forsyningsstruktur, forsyningssikkerhed og grundvandsbeskyttelse. WatsonC’s opgave er at gennemgå alle vandværkerne og udarbejde en...
Retentionskortlægning ved Glenstrup Sø

Retentionskortlægning ved Glenstrup Sø

Projektet omhandler modellering af nitratudvaskningen til Glenstrup Sø med henblik på at kortlægge de arealer, som henholdsvis er sårbare og robuste over for nitratudvaskning (Retentionskortlægning). Glenstrup Sø – projektet er et tillæg til et større projekt ”Naturen...
Robust Vandforsyningsplanlægning

Robust Vandforsyningsplanlægning

Vi står ved en skillevej – den decentrale og forbrugerejede vandforsyning er under pres Hvordan sikrer vi rent vand til en fornuftig pris? I Danmark har vi en lang tradition for decentral vandforsyning og på landsplan har vi cirka 2600 store eller mindre...