Hydrologisk vurdering i Odense Ådal

Hydrologisk vurdering i Odense Ådal

I forbindelse med etableringen af gasrørledningen Baltic Pipe, der skal forbinde de norske gasfelter med det polske transmisionsnet via Danmark, er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som har været i offentlig høring. På Fyn skal rørføringen passere...
Indvindingsstrategi for V.S.K

Indvindingsstrategi for V.S.K

Der lægges en fremtidsstrategi for indvindingen af drikkevand i V.S.K’s forsyningsområde i samarbejde og dialog med myndigheden. Der laves først og fremmest en fremskrivning af indvindingsbehovet i 2025 og 2040 ud fra befolkningsprognoser, som sammenholdes med...
Dansk Naturindikator – deltagelse i forskningsprojekt

Dansk Naturindikator – deltagelse i forskningsprojekt

WatsonC deltager i forskningsprojektet “Dansk Naturindikator” ved Aarhus Universitet. Vores opgave er at være med til at kvantificere kvaliteten af naturen i ådalene på en systematisk måde for hele landet. Vi bidrager med landsdækkende lag, som sætter tal på den...